Zelfwerkzaamheid

Zelfwerkzaamheid is een belangrijke pijler om het park te realiseren.

Tbv het nieuwe clubgebouw zal naar verwachting minimaal 4.000 uur aan zelfwerkzaamheid benodigd zijn. Inmiddels is hiervan zo’n 600 reeds besteed. De coördinatie ligt bij Nico Bloem.

U assistentie is van harte welkom!