Voortgang en planning 2017

Een compilatie van foto’s van de eerste maanden van 2017. Deze serie geeft een mooi beeld van de stappen die gezet zijn door de installateur, de stukadoor, onze eigen deskundige vakmensen m.b.t. aftimmeren buitenzijde van het gebouw en een mooi beeld van zomaar meerdere vrijwilligers die verschillende zaterdagen de handen uit de mouwen hebben gestoken.

Voor de compilatie van alle foto’s van de laatste 2 maanden klik hier >>>

Voortgang en planning 2016

Week 24-2016 is dé week waarin dan eindelijk letterlijk de eerste stappen zijn gezet voor de bouw van ons nieuwe clubhuis “Het Noaberschaphoes”. Een gedenkwaardig moment in de geschiedenis van onze vereniging.

Klik hier voor alle foto’s van de bouwactiviteiten van het Noaberschapshoes >>>

Voortgang en planning 2015

De realisatie van SportParkPlus is in 2012 gestart met de aanleg van een veilige toegang tot het terrein. Fietser en voetgangers kregen een separate toegang tot het complex, gescheiden van het autoverkeer. De gemeente Hof van Twente bracht daarnaast nog snelheidsbeperkende maatregelen aan. Hierdoor is het oversteken van de Langestraat veiliger geworden.

In 2014 is fase 1 van het -zogenoemde- fietsparkeren gerealiseerd; een middel om het fietsgebruik te stimuleren.

Fase 2 van dit fietsparkeren zal in de 1ste helft van 2015 worden gerealiseerd, aansluitend op de renovatie van de kelder. De bestaande, vochtige kelder, wordt namelijk opgewaardeerd tot een prima opslagplek voor het materieel van Rood Zwart en van de medegebruikers van het terrein. Tevens wordt de toegang, een hellingbaan, tot de kelder vervangen. Hierdoor ontstaat een ergonomisch, droge en gebruikersvriendelijke kelder.

De verwachting om midden 2015 te starten met de bouwactiviteiten van het nieuw clubgebouw is helaas niet gerealiseerd. De bouwtijd wordt geraamd op 1 jaar.

De overige elementen van het masterplan zullen later gerealiseerd worden. De planvorming hiervan is gaande en gericht op oplevering vóór 2023!