Voor wie is SportParkPlus?

De accommodatie wordt geschikt voor bewegen en ontmoeten in de breedste zin.

Sportbeoefening voor jong en oud, recreatief en prestatief, vormen de originele gebruiksbasis van het terrein. Daarnaast maken echter meerdere organisaties gebruik van de accommodatie. Onder andere BSO La Luna, scholengemeenschap Twickel, Voetbalschool Oost en het Rode Kruis.

Er zijn echter veel meer mogelijkheden! Hierbij wordt gedacht aan huisvesting van andere (buiten) sport en maatschappelijke organisaties die bijvoorbeeld actief zijn vanuit zorg en welzijn.

Het te realiseren nieuwe clubgebouw is speciaal ontworpen voor dit multifunctionele gebruik. Zo zullen er ook voorzieningen komen tbv gebruik door mindervaliden.

Rood Zwart zet nog nadrukkelijker de poorten tot haar terrein open en gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden.