Subsidies en Fondsen

De gemeente Hof van Twente is nauw betrokken bij het SportParkPlus en draagt ook op financieel gebied het nodige bij om de plannen te realiseren. Het totale bedrag aan investeringssubsidies bedraagt momenteel (jan 2015) zo’n 170.000,- euro.

Tevens hebben de Rabobank en de Provincie Overijssel te kennen gegeven om financieel dit prachtige initiatief te ondersteunen.

Het Rabofonds zal een bijdrage van 10.000,- euro doen.

Rabobank

De Provincie Overijssel draagt 3.000,- euro bij in het kader van de regeling “Maatschappelijke initiatieven Overijssel”.

Overijssel