Nieuwsflits: Voorbereiding sloop kantine gestart

Voorbereidend op de sloop van de oude kantine, begin 2018, is gestart met het leeghalen en “strippen” van het gebouw.