Nieuwsbrief 03: Eindelijk is het dan zover… de schop is de grond in !

Eindelijk is het zover. Zo kun je dat wel zeggen. Na een intensieve voorbereiding van meer dan zes jaar, is de schop de grond in! De contouren waar het nieuwe ‘noaberschapshoes’ zal gaan verrijzen zijn inmiddels al duidelijk zichtbaar. Als voetbalvereniging Rood Zwart kunnen we daar trots op zijn.

In Nieuwsbrief 03 leest u er meer over >>>

 

 

De kop is eraf; we zijn begonnen!

Week 24-2016 is dé week waarin dan eindelijk letterlijk de eerste stappen zijn gezet voor de bouw van ons nieuwe clubhuis “Het Noaberschaphoes”. Een gedenkwaardig moment in de geschiedenis van onze vereniging.

Na ontelbare voorbereidingen, giga veel rekenwerk, op enig moment een heroriëntatie, is het dan toch zover. De grondwerkzaamheden voor de nieuwbouw zijn opgepakt. Na de vaststelling van het bouwvlak, het slaan van piketpaaltjes, bepalen van de hoogte, het frezen van de grasmat, kon de graafmachine “zijn slag slaan”. Vrijdag 17 juni is de bouwput uitgegraven en zijn voorbereidingen in gang gezet voor het plaatsen van de fundering.

Vincent Kenkhuis is als een van de kartrekkers van de SportparkPlus-commissie intensief betrokken. Als een soort projectleider heeft hij met direct betrokkenen een voortvarend tijdsplan van alle werkzaamheden in kaart gebracht, waarbij van meet af aan al vrijwilligers ingezet zullen worden, naast de professionele bouwers. Vincent zal een strakke monitoring handteren om daarmee alles in goede banen te leiden.
In het komende jaar zullen, afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden, telkens veel clubvrijwilligers in beeld komen en hun bijdrage leveren.
De coördinatie daarvan ligt bij Nico Bloem i.s.m. de SportparkPlus-commissie. Hij zal de lange lijst met namen van Rood Zwart clubmensen veelal raadplegen op de momenten dat het nodig zal zijn.
Vrijwilligers kunnen ook met hem contact opnemen als er vragen omtrent inzetbaarheid e.d. zijn. (n.bloem@outlook.com / mob. 0622933609)

Zoals gemeld; de komende weken ligt de focus op de fundatiewerkzaamheden. Gevolgd door vele opeenvolgende activiteiten om te komen tot de voltooiing van ons nieuwe clubhuis “het Noaberschaphoes” medio 2017, waarmee een lang gekoesterde wens uiteindelijk in vervulling zal gaan.

Vanaf deze plek worden alle bouwers, alle extern betrokkenen, alle toeleveranciers, alle belangstellenden, heel veel succes en vooral ook veel plezier gewenst met de totstandkoming van dit unieke project van onze club Rood Zwart.
Blijf de website van Rood Zwart volgen om up-to-date te blijven en de bouwactiviteiten te kunnen volgen.

 

Start bouwwerkzaamheden Clubhuis Rood Zwart 17-06-2016 (1)      Start bouwwerkzaamheden Clubhuis Rood Zwart 17-06-2016 (4)a

Start bouwwerkzaamheden Clubhuis Rood Zwart 17-06-2016 (6)       Start bouwwerkzaamheden Clubhuis Rood Zwart 17-06-2016 (7)

Rokramix/OTC eerste bouwpartner Noaberschapshoes Delden

De bouw van het nieuwe Noaberschapshoes gaat beginnen.

Rood Zwart voert de bouw in eigen beheer uit. Naast de nodige zelfwerkzaamheid, zijn bouwpartners hierin van groot belang. We zoeken deze partners bij voorkeur binnen de eigen sponsorkring.

Voor het grondwerk is dit gelukt en is de eerste bouwpartner gecontracteerd: Rokramix/OTC.

Na een constructieve voorbereiding en meedenken, zijn op 8 juni jongstleden definitieve afspraken gemaakt.

De schop gaat medio juni 2016 de grond in!

Rokramix-OTC Eerste bouwpartner Noaberschapshoes (1)

Rood Zwart gaat van start met ‘Noaberschaphoes’

De leden van de voetbalvereniging Rood Zwart hebben gisteren hun akkoord gegeven voor de bouw van een nieuw ‘noaberschapshoes’. Het gaat hier volgens voorzitter Robert Ros om een multifunctionele en duurzame gemeenschapsvoorziening, waar een groot deel van de Deldense samenleving in de komende decennia profijt van zal hebben. Na het principe- besluit dat de leden in 2014 al namen, kan de schop nu definitief de grond in.

Leden investeren fors in gemeenschapsvoorziening voor Delden

Met het nieuwe ‘noaberschapshoes’ is een investering van ruim een miljoen euro gemoeid. Dit bedrag wordt door de voetbalvereniging opgebracht uit eigen middelen, een forse lening, eigen zelfwerkzaamheid, subsidies en sponsoring. Om het laatste tekort van één ton weg te werken, hebben de leden gisteren ingestemd met de uitgifte van obligaties. Deze uitgifte moet EUR 50.000 opbrengen. Het restant moet uit sponsoring en subsidies worden opgehaald.

Het beroep op onze leden is daarmee groot en noodzakelijk, erkent penningmeester Pepers: “Zonder de inzet van onze leden en vrijwilligers, is een project als dit niet te trekken. Ons clubmotto is ‘met elkaar, voor elkaar’. Dat werkt in Delden nog steeds. Ieder lid of vrijwilliger draagt zijn eigen steentje bij. Ieder naar eigen vermogen. De sterkste schouders, de zwaarste lasten. De ene is hier goed in en de ander daar. Degenen die een financiële bijdrage niet kan missen, weten op een andere wijze wel een bijdrage te leveren. Het gaat er om samen iets moois tot stand te brengen voor ons zelf en voor onze kinderen.”

Eind vorig jaar moest Rood Zwart nog een pas op de plaats maken met de voortgang van haar plannen. Een financieel gat tussen de bouwkosten en beschikbare middelen maakte het noodzakelijk om de tering naar de nering te zetten. “Met vereende krachten zijn er in de afgelopen maanden evenwel slimme bezuinigingen doorgevoerd zonder het bouwconcept, de toegankelijkheid en de multifunctionaliteit geweld aan te doen”, aldus voorzitter van de Sportparkplus commissie Wim Koning ter Heege. “Daarnaast is er keihard gewerkt aan extra budget en aan kostenbesparingen door zelfwerkzaamheid en uitvoeren in eigen beheer”.

Het nieuwe ‘noaberschaphoes’ zal onder meer fungeren als het nieuwe onderkomen van de voetbalvereniging Rood Zwart. Naast Rood Zwart maken ook de scholen, ouderenorganisaties, buitenschoolse opvang La Luna, het Rode Kruis,  Voetbalschool Oost, de Oranjevereniging en diverse trainingskampen gebruik van de accommodatie.  Het nieuwe ‘noaberschaphoes’ maakt onderdeel uit van het masterplan Sportparkplus.  “In dit masterplan willen we de verbinding zoeken met organisaties en verenigingen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en sport”, aldus voorzitter Ros. “Zo willen we een ontmoetingsplek creëren in een mooie groene omgeving.”

DSC_0010 DSC_0024 DSC_0029 DSC_0034 DSC_0095 DSC_0079

Mooie binnenkomer SportParkPlus

De meesten is het waarschijnlijk al opgevallen, maar het is zeker nog een keer de moeite waard om het te ‘belichten’.

Op weg naar de koffie, ranja of welverdiend pilsje loop je er tegenaan! Een overzicht van de stersponsoren en sponsoren van SportParkPlus.
Bedrijven die de vereniging een warm hart toedragen en het nuttigen van een drankje nét een stukje aangenamer maken. Op dit moment siert het nog de huidige kantine van Rood Zwart, maar hopelijk verhuist het binnenkort mee naar een nieuwe accommodatie. Ontworpen door Tamara Kok (Creapret) en met medewerking van Michel Klink (Qualitygroep), hebben de mensen van de Vrijdagmorgengroep van Rood Zwart de Wall of Support deze plek gegeven.Wallsponsoren

Ook deel uitmaken van ‘deze mooie binnenkomer’ of gewoon vragen? Laat het weten via info@sportparkplus.nl.

Sportpark+ heeft een laadpunt!

Misschien is het u niet opgevallen…..misschien keek u er langs heen……kan gebeuren! Maar hij is er toch echt! Het laadpunt voor elektrische fietsen bij de prachtig aangelegde fietsenstalling. Oftewel: Rood Zwart houdt rekening met de eisen van de moderne tijd en daar horen de elektrische fietsen dan ook bij.

Want zeg nou zelf: als een speler op een elektrische fiets naar de voetbal komt dan verbruikt hij minder energie tijdens de barre beklimming van de Scheetheuvel en dat komt het team dan weer ten goede! Dat kan net dat kleine beetje verschil maken tijdens de extra minuten aan het einde van een wedstrijd.

Je zou het laadpunt ook symbolisch kunnen zien. Na een piekmoment moet je soms een stap terug nemen om weer op krachten te komen en weer op te laden voor de volgende fase. Je zou kunnen zeggen dat de nieuwbouw van de kantine ook in die fase zit. Even aan het laadpunt om straks weer met de accu’s vol aan de bouw te kunnen beginnen. Al weten we best dat achter de schermen ontzettend veel wordt gedaan en dat daar ook nog geen einde aan komt de komende tijd.

Het mooiste is, dat het laadpunt aan Rood Zwart geschonken is door Raymond Deurloo van DIC-laadsystemen uit Borne, die zeer goed inzag dat een park als het onze ook behoefte had aan iets extra’s in de vorm van een laadpunt. Het past allemaal binnen de + van het sportpark en laat ook zien dat we alle hulp kunnen gebruiken bij het realiseren van de plannen. En dat goede hulp nooit ver weg is dat laat DIC-laadsystemen uit Borne op een prachtige manier zien! Dank daarvoor en mocht u zich geïnspireerd voelen door het bovenstaande stukje, dan bent u van harte welkom om in welke vorm dan ook te helpen bij het realiseren van het prachtige Sportpark+. Eens een droom, nu bijna realiteit!

Troffel

IMG_3659 E-oplaadpunt (1)   Eoplaadpunt2a

Aannemers en installateurs om prijsopgave gevraagd.

Voor de nieuwbouw van ons multifunctionele clubgebouw zijn aannemers en installateurs afgelopen donderdag 17 september gevraagd prijsopgave te doen.
De offerteaanvraag is verzonden naar bouwkundige aannemers en installateurs die ook sponsor van Rood Zwart zijn.

Begin/medio oktober 2015 worden de prijzen verwacht.
De begeleiding van deze zogenoemde “uitvraag” wordt uitgevoerd door SBM.

namens commissie
vv Rood Zwart  | SportParkPlus
SB Roodzwart 2

SportParkPlus ontvangt € 25.000 donatie van Oranje Fonds

Sinds geruime tijd is Rood Zwart samen met tientallen vrijwilligers bezig om het huidige verenigingsgebouw te vervangen voor een multifunctionele gemeenschapsvoorziening. Het doel is om SportParkPlus meer en meer een trefpunt te laten zijn voor de gehele Deldense gemeenschap. Deze maand heeft het Oranje fonds besloten om een financieel steentje bij te dragen van maar liefst € 25.000. SportParkPlus is hen hiervoor erg dankbaar!

Lees verder >>>

 

OranjefondsSPP11

Eerste beursvloer Hof van Twente succesvol voor Rood Zwart

Na een relatief rustige opstart van de Hof van Twentse
Uitdaging, volgde 18 juni een zeer succesvolle,
eerste Beursvloer in het gemeentehuis in Goor.

Rood Zwart heeft hieruit mooi meubilair (buro’s en kasten) voor straks in nieuwe clubgebouw gekregen van de Rabobank, waarvoor hartelijk dank.

Lees verder >>> Succesvolle beursvloer Hof van Twente