Nieuwsflits: Gedeputeerde Monique van Haaf brengt werkbezoek aan Sportpark PLUS

Het Noaberschapshoes staat ook bij de provincie Overijssel ‘in the spotlights’. Op donderdag 12 juli j.l. bracht een afvaardiging van de provincie Overijssel, samen met de gemeente Hof van Twente, een werkbezoek aan het Noaberschapshoes in Delden.

De provincie Overijssel steunt projecten als het Noaberschapshoes. Ook zij ziet dat sociale duurzame voorzieningen als het Noaberschapshoes steeds belangrijker worden in een maatschappij die steeds individueler wordt. Aan de Langestraat wordt voor de Deldense gemeenschap een trefpunt gerealiseerd, voor jong en oud, waar sport, spel en zorg centraal staan in een mooie groene omgeving.
Tijdens het werkbezoek kregen o.a. gedeputeerde Monique Van Haaf en wethouder Pieter van Zwanenburg een rondleiding over de bouwplaats. Namens één van de toekomstige gebruikers van het Noaberschapshoes, Het Rode Kruis, lichtte coördinator Marjan Hof toe hoe waardevol deze gemeenschapsvoorziening is en wat deze betekent voor (eenzame) ouderen in Delden. Zowel de provincie  Overijssel als de gemeente Hof van Twente hadden complimenten voor de vele vrijwilligers, die onder het mom “Met elkaar, voor elkaar”,  bij de realisatie betrokken zijn. Ook werd de waardering uitgesproken over de wijze waarop het Sportpark PLUS volgens Twickelse leest in het landschap wordt ingepast.
Volgens de huidige planning vindt de oplevering van het Noaberschapshoes in het laatste kwartaal van dit jaar plaats.

Bouwflits: Grondwerk in volle gang

Het grondwerk voor het noaberschapsplein is in volle gang.

   

Forse kolommen van Twickel

De nieuwe entree van het clubgebouw zal gemarkeerd worden door forse houten kolommen uit het Twickelse bos.

De kolommen hebben een kopmaat van 40×40 cm en een lengte van bijna 6 meter.

Bouwflits: Rudie Dijkmans maakt er werk van

De nieuwe kleedkamerbanken krijgen een duurzame RVS ondersteuning.
Bredel was zo vriendelijk het materiaal ter beschikking te stellen.
Weer een prachtig stuk betrokkenheid en deelname aan SportParkPlus.

 

 

 

 

 


Onthulling eerste steen Noaberschapshoes Rood Zwart

Rood Zwart heeft op maandag 17 april het tweede ” open huis” van het Noaberschapshoes gehouden voor leden, sponsoren, buren en andere genodigden. De belangstelling was met zo’n 350 bezoekers overweldigend. Hoogtepunt daarbij was de onthulling van de eerste steen door kartrekkers van het eerste uur Harold Pepers, Wim Koning ter Heege en Robert Ros.

De eerste steen, een kleurrijk kunstwerk van de Deldense kunstenares Tamara Kok, symboliseert de diverse gebruikers van de accommodatie en is bovenal een ode aan de vele vrijwilligers die aan het multifunctionele gemeenschapsgebouw gewerkt hebben. ‘Met elkaar, voor elkaar’ is de tekst die op het kunstwerk prijkt. “Treffender kan een kunstwerk niet zijn en mooier kan er niet gescoord worden”, aldus penningmeester Harold Pepers bij de onthulling.

 

De onthulling van de ‘eerste steen’ op tweede paasdag 2017 was een memorabel moment en een mijlpaal in de voltooiing van het multifunctionele gemeenschapsgebouw, dat grotendeels door vrijwilligerswerk tot stand wordt gebracht.
Tijdens een inleidend welkomswoord van ere-voorzitter Harry Dessens riep hij drie kartrekkers naar voren om namens alle vrijwilligers het kunstwerk te onthullen. De eer om de vrijwilligers te vertegenwoordigen was aan penningmeester Harold Pepers, geflankeerd door commissievoorzitter Wim Koning ter Heege en voorzitter Robert Ros.
Robert Ros heette dan ook met name de vrijwilligers een zeer speciaal welkom: “Met elkaar, voor elkaar hebben we iets moois neergezet”, aldus de voorzitter. “Iets wat van ons zelf is, omdat we er samen aan gewerkt hebben. Iets waar we misschien wel slapeloze nachten van hebben gehad, maar ook iets wat veel plezier en saamhorigheid heeft opgeleverd. Iets wat wij gaan nalaten aan de volgende generatie en waar we best trots op mogen zijn.”

De multifunctionele voorziening gaat niet alleen dienst doen als clubgebouw van de voetbalvereniging Rood Zwart, maar gaat ook het onderkomen worden voor andere Deldense verenigingen en organisaties. Het Noaberschapshoes maakt onderdeel uit van het project SportParkPlus, een masterplan dat de revitalisering van sportpark “De Scheetheuvel” beoogt. Bijna acht jaar geleden werden hiervoor samen met de gemeente Hof van Twente en de Stichting Twickel de eerste contouren opgesteld. Het motto daarbij werd: ‘Bewegen en ontmoeten in een mooie groene omgeving’.

Met een investering van ruim een miljoen euro vormt het Noaberschaphoes verreweg de grootste investering uit de bijna 100-jarige geschiedenis van Rood Zwart. Het allergrootste deel daarvan wordt gedragen door de vereniging zelf in de vorm van leningen, eigen gelden, ledenacties, sponsorbijdragen en bovenal eigen werkzaamheid en …. vrijwilligerswerk.

Klik hier voor alle foto’s >>>

Bouwflits: terrassenweer!

De poeren zijn voor het terras zijn gestort.

Bouwflits: het fundament voor het terras wordt gemaakt

Afgelopen zaterdag 11 maart zijn de poeren en dus het fundament voor het terras gemaakt.

   

Bouwflits: Spoedje

Soms heb je een “spoedje”.

Maar goed dat je dan een bereidwillige Deldenaar en Neco-man als Patrick van het Bolscher hebt waar je een beroep op kunt doen.

Bouwflits: Hemersma, dakbedekking

Ron Hemersma heeft ook vandaag weer een prachtig stuk werk geleverd.

Nu zijn beide galerijen voorzien van een degelijke waterdichte afwerking.

Een mooie combinatie van sponsor en betrokken vrijwilliger.