Bekendmaking obligatienummers/donatie door Arjan oude Wesselink

Bekendmaking obligatienummers
Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 10 december jl. stond de 1e trekking van de obligaties op de agenda. Conform het reglement worden vanaf 2018 jaarlijks obligaties uitgeloot ter waarde van minimaal 10% van de totale obligatielening (bijna € 50.000,-). Zo zal Rood Zwart de komende 10 jaar deze schuld aflossen.
Er werden door 2 willekeurige leden obligaties uitgeloot tot een totaalbedrag van € 5.000,- die dit jaar terugbetaald gaan worden.
De volgende obligatie-nummers zijn uitgeloot:
0001, 0019, 0040, 0050, 0056, 0058, 0060, 0086, 0090, 0097, 0098.
Er zal per mail contact worden opgenomen met de obligatiehouders over terugbetaling.

 

Arjan maakt van obligatie een gift!
Arjan (Oude Wesselink) had al eens in kleine kring laten vallen…. “Mocht een obligatie van mij uitgeloot worden, dan wil ik het Rood Zwart graag schenken”.
Penningmeester, Mark Ros, bedankte tijdens de ALV de obligatiehouders voor hun steun, waardoor de bouw van het Noaberhoes met voldoende middelen kon worden gestart. Met uitbetalen is uiteraard rekening gehouden, maar een schenking, zoals die van Arjan, is bijzonder welkom. Dit maakt nieuwe investeringen binnen onze vereniging mogelijk.

Arjan is als trainer/leider en supporter al jaren actief bij Rood Zwart. Daarnaast heeft hij met zijn “Rietdekkersbedrijf Oude Wesselink”, onlangs nog het ontmoetingsplein voor het Noaberhoes verfraaid met een ‘hooimijt’. Een overkapping met bank die bij de jeu-de-boules banen, dient als ontmoetingsplek en beschermd tegen zon en regen.
Mooie handreikingen die bij Rood Zwart blijven gebeuren. Het getuigd van een dynamische club met veel betrokken vrijwilligers.

Arjan bedankt, clubmensen bedankt!
Met elkaar, voor elkaar!

Start nieuw hoofdveld

De werkzaamheden om veld 2 op te waarderen naar een volwaardig hoofdveld zijn gestart.

Het nieuwe hoofdveld komt voor het Noaberhoes en zal een superarena worden!

Noaberhoes in Delden locatie voor Beursvloer Hof van Twente

Op vrijdag 12 oktober organiseren we al weer de vierde Beursvloer Hof van Twente. Deze keer zijn we te gast in het Noaberhoes, het clubgebouw van voetbalvereniging Rood Zwart in Delden. Tussen 15.30 – 16.30 uur wordt er gehandeld in vraag en aanbod tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de Hof. Noteer deze datum alvast in je agenda!

Met elkaar voor elkaar
Deze tekst staat op de eerste steen van het nieuwe multifunctionele clubgebouw. Een gebouw dat niet alleen dienst doet als clubgebouw van de voetbalvereniging maar ook andere organisaties onderdak biedt. En de ruime kantine in het gebouw is bij uitstek geschikt om daar een Beursvloer te organiseren. Wim Koning ter Heege, commissievoorzitter van Sportpark Plus en Jelle de Vries, namens het hoofdbestuur van Rood Zwart belast met kantinezaken: ‘Met onze voetbalclub hebben we al een aantal mooie matches met bedrijven gemaakt tijdens eerdere Beursvloeren. En via de Hof van Twentse Uitdaging hebben we contacten met bedrijven gelegd die ons tijdens de bouw hebben geholpen. We werken dan ook graag mee aan de Beursvloer!’

Aanmelden Beursvloer
Deelname aan de Beursvloer is gratis en aanmelden kan via: info@hofvantwentseuitdaging.nl
Meer informatie over het programma vind je op www.hofvantwentseuitdaging.nl De Hof van Twentse Uitdaging bemiddelt het hele jaar door, met gesloten beurs, in vraag en aanbod van Menskracht, Materialen en Middelen tussen verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven enerzijds en bedrijven anderzijds. Met als doel de leefkwaliteit van de inwoners uit de Hof te verbeteren.

Twee bakken vol oud ijzer!

Rood Zwart kan terug kijken op een zeer geslaagde oud ijzer actie.

Maar liefst 2 containerbakken werden tot de “nok” toe gevuld. Veel mensen uit Delden hebben de actie ondersteund en hebben de schuur opgeruimd, waarna ze het ijzer op de Scheetheuvel kwamen brengen.

Ook werden bij verscheidene adressen grotere partijen thuis opgehaald door de ijzerploeg van Rob Hüdepohl, Tom Gerritsen en Willem Visschedijk. Gelegenheids-oud ijzerhandelaar Jos Vehof zorgde voor de algehele coördinatie en correcte afhandeling.

De opbrengst gaat naar de verdere verfraaiing van het complex aan de Langestraat.

“Oud ijzer” actie Rood Zwart

Op zaterdag 17 en 24 februari kan oud ijzer worden gebracht bij het oude clubgebouw van Rood Zwart aan de Langestraat 155. Met de opbrengst verfraaien we ons Sportpark.

Ook andere metalen zoals aluminium, RVS en koper zijn welkom.
Witgoed en vervuilde metalen worden niet ingenomen.
Grotere partijen kunnen kosteloos opgehaald worden.

Hiervoor neemt u contact op met Jos Vehof (mobiel: 06 255 56 470 of email: josvehof@hotmail.com).

Zelf brengen? De inname is op zaterdag 17 en 24 februari van 10 tot 12 uur.

Noaberhoes officieel geopend

Noaberhoes v.v. Rood Zwart officieel geopend
Zaterdag 6 januari, de oprichtingsdatum van vv Rood Zwart, was een memorabele dag voor de club: de officiële opening van het Noaberhoes vond plaats.  Deze prachtige multifunctionele voorziening gaat niet alleen dienst gaat doen als ons clubgebouw van  v.v. Rood Zwart, maar gaat ook het onderkomen worden voor vele Deldenaren en Deldense organisaties. Er was deze middag een meer dan goede opkomst.  De organisatie had het druk verwacht, maar dit ging alle verwachtingen te boven. Leden, vrijwilligers, sponsoren, vertegenwoordiger van diverse clubs uit de Hof van Twente, en afgevaardigden van de gemeente en KNVB.
Na de koffie met gebak was er van 16.00-17.00 gelegenheid voor een rondleiding. Om exact 17.00 startte voorzitter Robert Ros met zijn (nieuwjaars) speech, waarbij de nadruk natuurlijk lag op de opening van de nieuwbouw. Een bouw, die onmogelijk was geweest zonder 15.000 uur aan vrijwilligerswerk die er in  zijn gestoken – met bloed, zweet en tranen- en met een resultaat om trots op te zijn. Wethouder Pieter Zwanenburg namens de gemeente, Ate Brunnekreef namens de KNVB / Zwaluwen Jeugd Actie en Harrie Dessens namens alle ereleden spraken mooie woorden.

Openingsceremonie
Daarna werden alle gasten buiten verwacht voor de openingsceremonie. De 3 nieuwe Leden van Verdienste mochten, onder luid applaus, het naambord onthullen op de gevel: HET NOABERHOES. Daarna ging het officiële deel over naar de feestavond en ook hier was de opkomst en de stemming geweldig. Iedereen bij Rood Zwart kan terugkijken op een zéér geslaagde dag. Het bestuur dankt iedereen voor de komst en de mooie cadeaus die ze in ontvangst mocht nemen.