Start nieuw hoofdveld

De werkzaamheden om veld 2 op te waarderen naar een volwaardig hoofdveld zijn gestart.

Het nieuwe hoofdveld komt voor het Noaberhoes en zal een superarena worden!

Noaberhoes in Delden locatie voor Beursvloer Hof van Twente

Op vrijdag 12 oktober organiseren we al weer de vierde Beursvloer Hof van Twente. Deze keer zijn we te gast in het Noaberhoes, het clubgebouw van voetbalvereniging Rood Zwart in Delden. Tussen 15.30 – 16.30 uur wordt er gehandeld in vraag en aanbod tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de Hof. Noteer deze datum alvast in je agenda!

Met elkaar voor elkaar
Deze tekst staat op de eerste steen van het nieuwe multifunctionele clubgebouw. Een gebouw dat niet alleen dienst doet als clubgebouw van de voetbalvereniging maar ook andere organisaties onderdak biedt. En de ruime kantine in het gebouw is bij uitstek geschikt om daar een Beursvloer te organiseren. Wim Koning ter Heege, commissievoorzitter van Sportpark Plus en Jelle de Vries, namens het hoofdbestuur van Rood Zwart belast met kantinezaken: ‘Met onze voetbalclub hebben we al een aantal mooie matches met bedrijven gemaakt tijdens eerdere Beursvloeren. En via de Hof van Twentse Uitdaging hebben we contacten met bedrijven gelegd die ons tijdens de bouw hebben geholpen. We werken dan ook graag mee aan de Beursvloer!’

Aanmelden Beursvloer
Deelname aan de Beursvloer is gratis en aanmelden kan via: info@hofvantwentseuitdaging.nl
Meer informatie over het programma vind je op www.hofvantwentseuitdaging.nl De Hof van Twentse Uitdaging bemiddelt het hele jaar door, met gesloten beurs, in vraag en aanbod van Menskracht, Materialen en Middelen tussen verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven enerzijds en bedrijven anderzijds. Met als doel de leefkwaliteit van de inwoners uit de Hof te verbeteren.

Twee bakken vol oud ijzer!

Rood Zwart kan terug kijken op een zeer geslaagde oud ijzer actie.

Maar liefst 2 containerbakken werden tot de “nok” toe gevuld. Veel mensen uit Delden hebben de actie ondersteund en hebben de schuur opgeruimd, waarna ze het ijzer op de Scheetheuvel kwamen brengen.

Ook werden bij verscheidene adressen grotere partijen thuis opgehaald door de ijzerploeg van Rob Hüdepohl, Tom Gerritsen en Willem Visschedijk. Gelegenheids-oud ijzerhandelaar Jos Vehof zorgde voor de algehele coördinatie en correcte afhandeling.

De opbrengst gaat naar de verdere verfraaiing van het complex aan de Langestraat.

“Oud ijzer” actie Rood Zwart

Op zaterdag 17 en 24 februari kan oud ijzer worden gebracht bij het oude clubgebouw van Rood Zwart aan de Langestraat 155. Met de opbrengst verfraaien we ons Sportpark.

Ook andere metalen zoals aluminium, RVS en koper zijn welkom.
Witgoed en vervuilde metalen worden niet ingenomen.
Grotere partijen kunnen kosteloos opgehaald worden.

Hiervoor neemt u contact op met Jos Vehof (mobiel: 06 255 56 470 of email: josvehof@hotmail.com).

Zelf brengen? De inname is op zaterdag 17 en 24 februari van 10 tot 12 uur.

Noaberhoes officieel geopend

Noaberhoes v.v. Rood Zwart officieel geopend
Zaterdag 6 januari, de oprichtingsdatum van vv Rood Zwart, was een memorabele dag voor de club: de officiële opening van het Noaberhoes vond plaats.  Deze prachtige multifunctionele voorziening gaat niet alleen dienst gaat doen als ons clubgebouw van  v.v. Rood Zwart, maar gaat ook het onderkomen worden voor vele Deldenaren en Deldense organisaties. Er was deze middag een meer dan goede opkomst.  De organisatie had het druk verwacht, maar dit ging alle verwachtingen te boven. Leden, vrijwilligers, sponsoren, vertegenwoordiger van diverse clubs uit de Hof van Twente, en afgevaardigden van de gemeente en KNVB.
Na de koffie met gebak was er van 16.00-17.00 gelegenheid voor een rondleiding. Om exact 17.00 startte voorzitter Robert Ros met zijn (nieuwjaars) speech, waarbij de nadruk natuurlijk lag op de opening van de nieuwbouw. Een bouw, die onmogelijk was geweest zonder 15.000 uur aan vrijwilligerswerk die er in  zijn gestoken – met bloed, zweet en tranen- en met een resultaat om trots op te zijn. Wethouder Pieter Zwanenburg namens de gemeente, Ate Brunnekreef namens de KNVB / Zwaluwen Jeugd Actie en Harrie Dessens namens alle ereleden spraken mooie woorden.

Openingsceremonie
Daarna werden alle gasten buiten verwacht voor de openingsceremonie. De 3 nieuwe Leden van Verdienste mochten, onder luid applaus, het naambord onthullen op de gevel: HET NOABERHOES. Daarna ging het officiële deel over naar de feestavond en ook hier was de opkomst en de stemming geweldig. Iedereen bij Rood Zwart kan terugkijken op een zéér geslaagde dag. Het bestuur dankt iedereen voor de komst en de mooie cadeaus die ze in ontvangst mocht nemen.

 

Nieuwsflits: Wall of Support

De sponsoren van SportParkPlus hebben hun plek gekregen in ons nieuwe Noaberhoes.

Sponsoren bedankt voor jullie ondersteuning!

Nieuwsflits: Voorbereiding sloop kantine gestart

Voorbereidend op de sloop van de oude kantine, begin 2018, is gestart met het leeghalen en “strippen” van het gebouw.

Nieuwsflits: Kern met Pit ondersteunt Rood Zwart

Met ondersteuning van “Kern met Pit” is een jeu-de-boules terrein aangelegd bij Rood Zwart.
Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten!

 

Nieuwsflits: de puntjes op de “i” voor het Noaberhoes

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om het Noaberhoes gereed te krijgen voor de ingebruikname op 1 oktober.

   

De foto’s spreken voor zich >>>

Op vrijdagavond 29 september om 20.00 uur werd er proefgedraaid in het Noaberhoes. (voorheen Noaberschapshoes)
Een gezellige inloop met een drankje.
Voor alle vrijwilligers die aan de realisatie van ons nieuwe clubgebouw hebben bijdragen en hun partners!

Nieuwsflits: Gedeputeerde Monique van Haaf brengt werkbezoek aan Sportpark PLUS

Het Noaberschapshoes staat ook bij de provincie Overijssel ‘in the spotlights’. Op donderdag 12 juli j.l. bracht een afvaardiging van de provincie Overijssel, samen met de gemeente Hof van Twente, een werkbezoek aan het Noaberschapshoes in Delden.

De provincie Overijssel steunt projecten als het Noaberschapshoes. Ook zij ziet dat sociale duurzame voorzieningen als het Noaberschapshoes steeds belangrijker worden in een maatschappij die steeds individueler wordt. Aan de Langestraat wordt voor de Deldense gemeenschap een trefpunt gerealiseerd, voor jong en oud, waar sport, spel en zorg centraal staan in een mooie groene omgeving.
Tijdens het werkbezoek kregen o.a. gedeputeerde Monique Van Haaf en wethouder Pieter van Zwanenburg een rondleiding over de bouwplaats. Namens één van de toekomstige gebruikers van het Noaberschapshoes, Het Rode Kruis, lichtte coördinator Marjan Hof toe hoe waardevol deze gemeenschapsvoorziening is en wat deze betekent voor (eenzame) ouderen in Delden. Zowel de provincie  Overijssel als de gemeente Hof van Twente hadden complimenten voor de vele vrijwilligers, die onder het mom “Met elkaar, voor elkaar”,  bij de realisatie betrokken zijn. Ook werd de waardering uitgesproken over de wijze waarop het Sportpark PLUS volgens Twickelse leest in het landschap wordt ingepast.
Volgens de huidige planning vindt de oplevering van het Noaberschapshoes in het laatste kwartaal van dit jaar plaats.