Wat is SportParkPlus?

SportParkPlus is een initiatief van v.v. Rood Zwart uit Delden, gelegen in de gemeente Hof van Twente.
Gesitueerd aan de westzijde van Delden vormt het complex de overgang van landelijk groen naar het prachtige oude stadje Delden.
Sinds 2010 werkt Rood Zwart aan de herontwikkeling van het terrein en de gebruikersfuncties. Daarmee streeft zij na een spil in de Deldense gemeenschap te worden en geeft zij invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het Masterplan waarbinnen dit wordt vormgegeven heet SportParkPlus.

Het plan behelst tal van verbeteringen en vernieuwingen van de accommodatie en het gebruik. Hierdoor ontstaat er een multifunctioneel park, passend bij de wensen en behoeften van de moderne tijd, gericht op bewegen en ontmoeten in een natuurlijk groene omgeving.

Het Masterplan omvat in hoofdzaak:

  • Veilige toegang
  • Bevorderen fietsgebruik
  • Renovatie kelder/opslag
  • Herstel van de brink als centrale ontmoetingsplek
  • Inpassing parkeerplaats
  • Vervangende multifunctionele nieuwbouw
  • Extra kunstgrasveld
  • Inrichting als landschapspark
  • Duurzame veldverlichting

Het Masterplan SportParkPlus is het resultaat van een goede samenwerking tussen Gemeente Hof van Twente, Stichting Twickel, landschapsarchitect Greet Bierema, architect Jos Snippert en de vele vrijwilligers van de v.v. Rood Zwart. We zijn deze partijen dankbaar voor hun expertise en inbreng.

Met elkaar en voor elkaar!