Obligatielening

Mede naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie, waarin Robert Ros verzocht om mee te denken over acties die de club financieel kunnen steunen, stelde Wilfried Oude Groeniger voor om een plan te maken voor een obligatielening. Een obligatielening is een geldlening op langere termijn waarvan de hoofdsom wordt opgesplitst in gelijke delen en waarop verschillende schuldeisers zich met één of meerdere delen kunnen inschrijven. Deze krijgen, als bewijs voor de door hen verstrekte geldbedragen, een obligatie (coupon) of schuldbekentenis (vroeger de rentebrief).
Er ontstond al snel een werkgroep voor het idee en op korte termijn lag er een conceptplan om de obligatie ‘aan de man te brengen’. Dat moest ook wel, want in de tussentijd is er al veel belangstelling getoond voor een obligatie. Zo ook spontane berichten van opa’s die de kleinkinderen een obligatie willen geven. Geweldig!
Inmiddels is het plan gebruiksklaar, gecheckt bij de notaris en liggen de coupons klaar op de plank.

Wat u vast ook wilt weten (en ook in het regelement is opgenomen):

  • Obligaties zijn verkrijgbaar in waarden van: € 1.000,- of € 250,-
  • Geen rentevergoeding van toepassing
  • Looptijd: maximaal 10 jaar
  • Jaarlijkse uitloting tijdens de nieuwjaarsreceptie
  • Doel is 50-duizend euro op te halen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wilfried Oude Groeniger, 06-18432554

Klik op afbeelding voor het coupon en reglement.

Klik op afbeelding voor het coupon en reglement.