Geschiedenis

De geschiedenis van v.v. Rood Zwart begint bij oprichting, 6 januari 1923. Na wat omzwervingen rondom Delden settelt de voetbalvereniging zich aan de Langestraat 155. In de bovenstaande slider ziet u de verschillende clubgebouwen waar Rood Zwart het afgelopen jaar gebruik van heeft gemaakt.

De grond is van stichting Twickel, in erfpacht bij de gemeente Hof van Twente en door diezelfde gemeente aan Rood Zwart verhuurt. De opstallen zijn in eigendom van de vv en zij draagt zorg voor een groot deel van het onderhouden en in standhouden van het complex.

Onderstaand ziet u een erfpachtcanon uit het jaar 1948, aangegaan door de toenmalige voorzitter J.G.J. Gerritsjans en penningmeester H.M. ten Brummelhuis. Saillant detail van deze huurovereenkomst is dat Rood Zwart destijds slechts 72 gulden betaalde aan Stichting Twickel.

Landschapsarchitect Greet Bierema heeft namens Twickel, Gemeente Hof van Twente en Rood Zwart een waardevolle visie opgesteld. Deze visie geeft de ruimtelijke basis van het Masterplan weer. Op de huidige locatie was vroeger Erve Odink gelegen. Op het Sportpark is de aanwezige markante groene zone onder te verdelen in twee gescheiden gebieden. De beplanting is onder te verdelen in beeldbepalend (donkergroen) en afschermend (lichtgroen). Verklaring voor de aanwezigheid van deze ‘beeldbepalende’ beplanting en de sloten is het gesloopte Erve Odink en het huidige Erve Sanderij.

Het masterplan SportParkPlus laat de terreingeschiedenis in een modern jasje herleven door creatie van een brink; een centrale ontmoetingsplek op het complex. In de visie wordt het welpen en activiteitenveld het nieuwe centrum. De buitenruimte aan de zuidzijde van de vervangende nieuwbouw wordt speelruimte. Volgens Bierema kan de architectuur van beide gebouwen verschillend zijn: “De geslotenheid van het bestaande gebouw contrasteert met de te creëren ‘openheid’ van het nieuwe gebouw”.

Rood Zwart heeft zich in een groot aantal jaren ontwikkeld tot een middelgrote voetbalvereniging. Naast voetbal heeft maatschappelijke betrokkenheid altijd hoog in het vaandel gestaan. De vereniging reikt verder dan sport en spel. Hierdoor haken meer organisaties aan en is het dagelijks een bruisende bedoening aan de Langestraat in Delden.