Bekendmaking obligatienummers/donatie door Arjan oude Wesselink

Bekendmaking obligatienummers
Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 10 december jl. stond de 1e trekking van de obligaties op de agenda. Conform het reglement worden vanaf 2018 jaarlijks obligaties uitgeloot ter waarde van minimaal 10% van de totale obligatielening (bijna € 50.000,-). Zo zal Rood Zwart de komende 10 jaar deze schuld aflossen.
Er werden door 2 willekeurige leden obligaties uitgeloot tot een totaalbedrag van € 5.000,- die dit jaar terugbetaald gaan worden.
De volgende obligatie-nummers zijn uitgeloot:
0001, 0019, 0040, 0050, 0056, 0058, 0060, 0086, 0090, 0097, 0098.
Er zal per mail contact worden opgenomen met de obligatiehouders over terugbetaling.

 

Arjan maakt van obligatie een gift!
Arjan (Oude Wesselink) had al eens in kleine kring laten vallen…. “Mocht een obligatie van mij uitgeloot worden, dan wil ik het Rood Zwart graag schenken”.
Penningmeester, Mark Ros, bedankte tijdens de ALV de obligatiehouders voor hun steun, waardoor de bouw van het Noaberhoes met voldoende middelen kon worden gestart. Met uitbetalen is uiteraard rekening gehouden, maar een schenking, zoals die van Arjan, is bijzonder welkom. Dit maakt nieuwe investeringen binnen onze vereniging mogelijk.

Arjan is als trainer/leider en supporter al jaren actief bij Rood Zwart. Daarnaast heeft hij met zijn “Rietdekkersbedrijf Oude Wesselink”, onlangs nog het ontmoetingsplein voor het Noaberhoes verfraaid met een ‘hooimijt’. Een overkapping met bank die bij de jeu-de-boules banen, dient als ontmoetingsplek en beschermd tegen zon en regen.
Mooie handreikingen die bij Rood Zwart blijven gebeuren. Het getuigd van een dynamische club met veel betrokken vrijwilligers.

Arjan bedankt, clubmensen bedankt!
Met elkaar, voor elkaar!

Nieuwsflits: Wall of Support

De sponsoren van SportParkPlus hebben hun plek gekregen in ons nieuwe Noaberhoes.

Sponsoren bedankt voor jullie ondersteuning!

Zondag 4 december “Open huis” Noaberschapshoes

Sportparkplus en v.v. Rood Zwart nodigen u uit voor een kijkje bij de nieuwbouw van het “Noaberschapshoes”.

Zondag 4 december aanstaande houden we een open huis van 11:30 – 13:30 uur bij de nieuwbouw van het “Noaberschaphoes”.

Dan kunnen alle belangstellenden (leden, sponsoren, buren en andere genodigden) een kijkje nemen bij de vorderingen van de nieuwbouw. Het programma voor deze middag is simpel: “gewoon komm’n kiek’n op’n bouw!”. Er zullen mensen van Sportparkplus en het bestuur aanwezig zijn voor de nodige uitleg en rondleidingen door het gebouw. Aansluitend is er koffie met krentenwegge en is er de wedstrijd van Rood Zwart 1 tegen TVO 1.

2016-12-04-uitnodiging-open-bouwzondag

 

SportParkPlus haalt met obligaties ruim € 30.000,- op

Delden – Aan het einde van het jaar moet het Noaberschapshoes van SportParkPlus wind- en waterdicht zijn. Het ziet er naar uit dat deze doelstelling gehaald gaat worden. Naast de inzet van vele vrijwilligers en sponsoren wordt het voortvarende verloop van de realisatie mede mogelijk gemaakt door de uitgaves van obligaties. De teller voor de rentevrije obligatieleningen voor het SportParkPlus staat inmiddels op € 30.000,-.

Leden en vrijwilligers van de Deldense voetbalvereniging Rood Zwart kijken constant naar mogelijke acties die de bouw van het Noaberschapshoes op SportParkPlus financieel steunen. Rood Zwarter Wilfried Oude Groeniger opperde het idee om financiële bijdrages binnen te halen door middel van obligaties. De rentevrije obligaties zijn verkrijgbaar in de waarden van € 250,- en € 1.000,- en kennen een looptijd van maximaal 10 jaar. Dit plan werd warm ontvangen, al snel toonden vele betrokkenen van het SportParkPlus hun belangstelling.

De obligaties ten behoeve van de aanvullende financiering werden afgelopen zondag in de huidige kantine van Rood Zwart officieel ondertekend en uitgereikt. De inmiddels uitgegeven obligaties hebben een totaal bedrag van ruim € 30.000,-. Het beoogde bedrag van € 50.000,- is daarmee binnen handbereik. “Het succes van de obligatielening toont aan dat heel veel Deldenaren het SportParkPlus een warm hart toedragen”, geeft Rood Zwart voorzitter Robert Ros aan. “We zijn heel blij met deze steun, want hierdoor zijn we in staat een mooie voorziening voor Delden tot stand te brengen.”

De SportParkPlus-commissie is de obligatiehouders zeer erkentelijk en dankte hen afgelopen zondagmiddag voor de financiële ondersteuning. Na het officiële moment genoten de aanwezigen in een informeel samenzijn van een hapje en een drankje, en spraken ze nog lang na over de bouw van de multifunctionele voorziening op het SportParkPlus.

img_5622

Initiatiefnemer Wilfried Oude Groeniger met de obligaties.

img_5623a

De meter met de huidige stand. Voor deze gelegenheid gemaakt door Tamara Kok. (CreaPret)

Rood Zwart gaat van start met ‘Noaberschaphoes’

De leden van de voetbalvereniging Rood Zwart hebben gisteren hun akkoord gegeven voor de bouw van een nieuw ‘noaberschapshoes’. Het gaat hier volgens voorzitter Robert Ros om een multifunctionele en duurzame gemeenschapsvoorziening, waar een groot deel van de Deldense samenleving in de komende decennia profijt van zal hebben. Na het principe- besluit dat de leden in 2014 al namen, kan de schop nu definitief de grond in.

Leden investeren fors in gemeenschapsvoorziening voor Delden

Met het nieuwe ‘noaberschapshoes’ is een investering van ruim een miljoen euro gemoeid. Dit bedrag wordt door de voetbalvereniging opgebracht uit eigen middelen, een forse lening, eigen zelfwerkzaamheid, subsidies en sponsoring. Om het laatste tekort van één ton weg te werken, hebben de leden gisteren ingestemd met de uitgifte van obligaties. Deze uitgifte moet EUR 50.000 opbrengen. Het restant moet uit sponsoring en subsidies worden opgehaald.

Het beroep op onze leden is daarmee groot en noodzakelijk, erkent penningmeester Pepers: “Zonder de inzet van onze leden en vrijwilligers, is een project als dit niet te trekken. Ons clubmotto is ‘met elkaar, voor elkaar’. Dat werkt in Delden nog steeds. Ieder lid of vrijwilliger draagt zijn eigen steentje bij. Ieder naar eigen vermogen. De sterkste schouders, de zwaarste lasten. De ene is hier goed in en de ander daar. Degenen die een financiële bijdrage niet kan missen, weten op een andere wijze wel een bijdrage te leveren. Het gaat er om samen iets moois tot stand te brengen voor ons zelf en voor onze kinderen.”

Eind vorig jaar moest Rood Zwart nog een pas op de plaats maken met de voortgang van haar plannen. Een financieel gat tussen de bouwkosten en beschikbare middelen maakte het noodzakelijk om de tering naar de nering te zetten. “Met vereende krachten zijn er in de afgelopen maanden evenwel slimme bezuinigingen doorgevoerd zonder het bouwconcept, de toegankelijkheid en de multifunctionaliteit geweld aan te doen”, aldus voorzitter van de Sportparkplus commissie Wim Koning ter Heege. “Daarnaast is er keihard gewerkt aan extra budget en aan kostenbesparingen door zelfwerkzaamheid en uitvoeren in eigen beheer”.

Het nieuwe ‘noaberschaphoes’ zal onder meer fungeren als het nieuwe onderkomen van de voetbalvereniging Rood Zwart. Naast Rood Zwart maken ook de scholen, ouderenorganisaties, buitenschoolse opvang La Luna, het Rode Kruis,  Voetbalschool Oost, de Oranjevereniging en diverse trainingskampen gebruik van de accommodatie.  Het nieuwe ‘noaberschaphoes’ maakt onderdeel uit van het masterplan Sportparkplus.  “In dit masterplan willen we de verbinding zoeken met organisaties en verenigingen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en sport”, aldus voorzitter Ros. “Zo willen we een ontmoetingsplek creëren in een mooie groene omgeving.”

DSC_0010 DSC_0024 DSC_0029 DSC_0034 DSC_0095 DSC_0079

Mooie binnenkomer SportParkPlus

De meesten is het waarschijnlijk al opgevallen, maar het is zeker nog een keer de moeite waard om het te ‘belichten’.

Op weg naar de koffie, ranja of welverdiend pilsje loop je er tegenaan! Een overzicht van de stersponsoren en sponsoren van SportParkPlus.
Bedrijven die de vereniging een warm hart toedragen en het nuttigen van een drankje nét een stukje aangenamer maken. Op dit moment siert het nog de huidige kantine van Rood Zwart, maar hopelijk verhuist het binnenkort mee naar een nieuwe accommodatie. Ontworpen door Tamara Kok (Creapret) en met medewerking van Michel Klink (Qualitygroep), hebben de mensen van de Vrijdagmorgengroep van Rood Zwart de Wall of Support deze plek gegeven.Wallsponsoren

Ook deel uitmaken van ‘deze mooie binnenkomer’ of gewoon vragen? Laat het weten via info@sportparkplus.nl.

Sportpark+ heeft een laadpunt!

Misschien is het u niet opgevallen…..misschien keek u er langs heen……kan gebeuren! Maar hij is er toch echt! Het laadpunt voor elektrische fietsen bij de prachtig aangelegde fietsenstalling. Oftewel: Rood Zwart houdt rekening met de eisen van de moderne tijd en daar horen de elektrische fietsen dan ook bij.

Want zeg nou zelf: als een speler op een elektrische fiets naar de voetbal komt dan verbruikt hij minder energie tijdens de barre beklimming van de Scheetheuvel en dat komt het team dan weer ten goede! Dat kan net dat kleine beetje verschil maken tijdens de extra minuten aan het einde van een wedstrijd.

Je zou het laadpunt ook symbolisch kunnen zien. Na een piekmoment moet je soms een stap terug nemen om weer op krachten te komen en weer op te laden voor de volgende fase. Je zou kunnen zeggen dat de nieuwbouw van de kantine ook in die fase zit. Even aan het laadpunt om straks weer met de accu’s vol aan de bouw te kunnen beginnen. Al weten we best dat achter de schermen ontzettend veel wordt gedaan en dat daar ook nog geen einde aan komt de komende tijd.

Het mooiste is, dat het laadpunt aan Rood Zwart geschonken is door Raymond Deurloo van DIC-laadsystemen uit Borne, die zeer goed inzag dat een park als het onze ook behoefte had aan iets extra’s in de vorm van een laadpunt. Het past allemaal binnen de + van het sportpark en laat ook zien dat we alle hulp kunnen gebruiken bij het realiseren van de plannen. En dat goede hulp nooit ver weg is dat laat DIC-laadsystemen uit Borne op een prachtige manier zien! Dank daarvoor en mocht u zich geïnspireerd voelen door het bovenstaande stukje, dan bent u van harte welkom om in welke vorm dan ook te helpen bij het realiseren van het prachtige Sportpark+. Eens een droom, nu bijna realiteit!

Troffel

IMG_3659 E-oplaadpunt (1)   Eoplaadpunt2a

Aannemers en installateurs om prijsopgave gevraagd.

Voor de nieuwbouw van ons multifunctionele clubgebouw zijn aannemers en installateurs afgelopen donderdag 17 september gevraagd prijsopgave te doen.
De offerteaanvraag is verzonden naar bouwkundige aannemers en installateurs die ook sponsor van Rood Zwart zijn.

Begin/medio oktober 2015 worden de prijzen verwacht.
De begeleiding van deze zogenoemde “uitvraag” wordt uitgevoerd door SBM.

namens commissie
vv Rood Zwart  | SportParkPlus
SB Roodzwart 2