Bekendmaking obligatienummers/donatie door Arjan oude Wesselink

Bekendmaking obligatienummers
Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 10 december jl. stond de 1e trekking van de obligaties op de agenda. Conform het reglement worden vanaf 2018 jaarlijks obligaties uitgeloot ter waarde van minimaal 10% van de totale obligatielening (bijna € 50.000,-). Zo zal Rood Zwart de komende 10 jaar deze schuld aflossen.
Er werden door 2 willekeurige leden obligaties uitgeloot tot een totaalbedrag van € 5.000,- die dit jaar terugbetaald gaan worden.
De volgende obligatie-nummers zijn uitgeloot:
0001, 0019, 0040, 0050, 0056, 0058, 0060, 0086, 0090, 0097, 0098.
Er zal per mail contact worden opgenomen met de obligatiehouders over terugbetaling.

 

Arjan maakt van obligatie een gift!
Arjan (Oude Wesselink) had al eens in kleine kring laten vallen…. “Mocht een obligatie van mij uitgeloot worden, dan wil ik het Rood Zwart graag schenken”.
Penningmeester, Mark Ros, bedankte tijdens de ALV de obligatiehouders voor hun steun, waardoor de bouw van het Noaberhoes met voldoende middelen kon worden gestart. Met uitbetalen is uiteraard rekening gehouden, maar een schenking, zoals die van Arjan, is bijzonder welkom. Dit maakt nieuwe investeringen binnen onze vereniging mogelijk.

Arjan is als trainer/leider en supporter al jaren actief bij Rood Zwart. Daarnaast heeft hij met zijn “Rietdekkersbedrijf Oude Wesselink”, onlangs nog het ontmoetingsplein voor het Noaberhoes verfraaid met een ‘hooimijt’. Een overkapping met bank die bij de jeu-de-boules banen, dient als ontmoetingsplek en beschermd tegen zon en regen.
Mooie handreikingen die bij Rood Zwart blijven gebeuren. Het getuigd van een dynamische club met veel betrokken vrijwilligers.

Arjan bedankt, clubmensen bedankt!
Met elkaar, voor elkaar!