Begroting

Een begroting van circa 1,5 miljoen euro is voor een vereniging natuurlijk groot.
Duidelijk mogelijk zijn dat de financiering hiervan een uitdaging is.We hanteren echter 1 helder vertrekpunt voor investeren. Investeren doen we alleen op basis van een gezond conservatief financieel beleid, een blijvend positieve exploitatie en in een daarbij passend tijdsbestek. Naast de jaarlijkse toetsing van het cijfers door de leden vindt er ook externe toetsing plaats. Zo is, in het kader van de bouw van het nieuwe clubgebouw, door de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) geconcludeerd dat er solide financiële basis is. SWS heeft dan ook in het vertrouwen een borgstelling kunnen afgeven t.b.v. het nieuwe clubgebouw. De financiering van de investeringen is opgebouwd uit verschillende onderdelen, te weten:

  • Eigen geld
  • Subsidie en fondsen
  • Zelfwerkzaamheid
  • Sponsoring
  • Lening

De opwaardering van het terrein tot een SportParkPlus accommodatie vergt naar verwachting een totale investering van circa 1,5 miljoen euro. Een investering voor jaarlijks minimaal zo’n 200.000 uur bewegen en plezier! De investering is in hoofdzaak opgebouwd uit:

DeelfaseKosten
Herinrichting veilige entree / fietsparkeren€ 90.000
Multifunctioneel clubgebouw€ 900.000
Renovatie kelder€ 60.000
Extra kunstgrasveld€ 325.000
Duurzame veldverlichting€ 90.000
Parkinrichting€ 30.000

DeelfaseKosten
Herinrichting veilige entree / fietsparkeren€ 90.000
Multifunctioneel clubgebouw€ 900.000
Renovatie kelder€ 60.000
Extra kunstgrasveld€ 325.000
Duurzame veldverlichting€ 90.000
Parkinrichting€ 30.000