Noaberhoes officieel geopend

Noaberhoes v.v. Rood Zwart officieel geopend
Zaterdag 6 januari, de oprichtingsdatum van vv Rood Zwart, was een memorabele dag voor de club: de officiële opening van het Noaberhoes vond plaats.  Deze prachtige multifunctionele voorziening gaat niet alleen dienst gaat doen als ons clubgebouw van  v.v. Rood Zwart, maar gaat ook het onderkomen worden voor vele Deldenaren en Deldense organisaties. Er was deze middag een meer dan goede opkomst.  De organisatie had het druk verwacht, maar dit ging alle verwachtingen te boven. Leden, vrijwilligers, sponsoren, vertegenwoordiger van diverse clubs uit de Hof van Twente, en afgevaardigden van de gemeente en KNVB.
Na de koffie met gebak was er van 16.00-17.00 gelegenheid voor een rondleiding. Om exact 17.00 startte voorzitter Robert Ros met zijn (nieuwjaars) speech, waarbij de nadruk natuurlijk lag op de opening van de nieuwbouw. Een bouw, die onmogelijk was geweest zonder 15.000 uur aan vrijwilligerswerk die er in  zijn gestoken – met bloed, zweet en tranen- en met een resultaat om trots op te zijn. Wethouder Pieter Zwanenburg namens de gemeente, Ate Brunnekreef namens de KNVB / Zwaluwen Jeugd Actie en Harrie Dessens namens alle ereleden spraken mooie woorden.

Openingsceremonie
Daarna werden alle gasten buiten verwacht voor de openingsceremonie. De 3 nieuwe Leden van Verdienste mochten, onder luid applaus, het naambord onthullen op de gevel: HET NOABERHOES. Daarna ging het officiële deel over naar de feestavond en ook hier was de opkomst en de stemming geweldig. Iedereen bij Rood Zwart kan terugkijken op een zéér geslaagde dag. Het bestuur dankt iedereen voor de komst en de mooie cadeaus die ze in ontvangst mocht nemen.